English


مجالات العمل بعد التخرج

  يمكن لخريج علوم الحاسب شغل الوظائف التالية بكفاءة تامة :

      - System Analysis

      - Software Engineers

      - Program Manager

      - Application Analysis

      - Software Application Developers

      - Technical consultants 

      يتم تأهيل الخريج للعمل فى الجهات المختلفة منها على سبي